Wiara towarzyszy ludziom od zawsze. Nasze przekonania i wartości kształtują się w nas przez całe życie. Polegamy na niej, wypełniamy jej zasady i dostosowujemy całe swoje życia w zgodzie z daną religią. Obrzędy religijne widoczne są zwłaszcza na pogrzebie. Jak wygląda więc pogrzeb osób, które nie wierzą? 

W takich sytuacjach osobą świecką odpowiedzialną za przeprowadzenie pogrzebu jest mistrz ceremonii. Jest to człowiek wyróżniający się ogromną empatią, umiejętnością ubierania myśli w słowa oraz odpornością na stres. Mistrz ceremonii przeprowadzi pogrzeb bez religijnych obrzędów i praktyk. Skupi on się bowiem na samym zmarłym, jego życiu i dokonaniach. Na życzenie rodziny może odczytać również mowę pogrzebową. Celem mistrza ceremonii jest poprowadzenie ceremonii z największym szacunkiem i godnością.

Czym wyróżnia się mistrz ceremonii?

Pogrzeb to bardzo ważne wydarzenie, które pozwala rodzinie ostatni raz pożegnać się z bliskim. To z kolei ułatwia z czasem pogodzenie się ze stratą i godne przeżywanie żałoby. 

Rodziny oczekują, że ich ukochana osoba zostanie pochowana godnie i z szacunkiem. Aby szacunek mógł zostać zachowany, taka ceremonia musi odbyć się zgodnie z ostatnią wolą zmarłego. Od osób duchowych przeprowadzających ceremonię pogrzebu zależy bardzo wiele. Każde wypowiedziane słowa mogą dać ukojenie bliskim lub je podburzyć. Również z osobą świecką odpowiedzialną za ceremonię pogrzebową jest podobnie. To od jej słów zależy cały przebieg. Dlatego mistrzem ceremonii może zostać tylko osoba o dużej empatii i umiejętności pięknego mówienia.

Czym wyróżnia się świecka ceremonia?

Pogrzeb przeprowadzony przez osobę świecką wyróżnia się brakiem elementów religijnych. Nie ma więc symboli, które jednoznacznie kojarzą się z danym wyznaniem. Bywają jednak osoby, które pragną, aby pogrzeb miał ze sobą łączone te dwa światy. Wiele osób decydujących się na pogrzeb świecki nie musi być ateistami. Może wyrazić wolę, aby po śmierci pochowano ją pod krzyżem, jednak z przyczyn osobistych może nie chcieć udziału osoby duchowej. Niezależnie od tego, jaką ostatnią wolę wyrazi zmarły, wszystko to należy uszanować. Niezależnie więc od tego, czy decydujemy się na pogrzeb wyznaniowy, czy świecki, osoba odpowiedzialna za ceremonię pochówku, musi z największym szacunkiem i godnością pożegnać drugiego człowieka.